Åpne kontorlandskap er kommet for å bli. Utfordringen er ofte at brukerne ikke har god nok tilgang på stillerom for telefonsamtaler, møtevirksomhet og avkobling.

Med QuietPod kan man på en fleksibel måte plassere frittstående og mobile stillerom i ulike soner til forskjellige formål. Dette sikrer at de ansatte får gode rom tilpasset arbeidsoppgavene. Resultatet blir mer opplagte og effektive medarbeidere.

landskap_z

  • Mobilitet: Alle rom går på hjul og kan enkelt flyttes rundt på avdelingen eller demonteres for transport til annet bygg.
  • Individuell innredning: Vi gir inspirasjon til ulik bruk – du velger løsning
  • Fleksibelt: Form din egen QuietPod med et stort utvalg moduler, materialvalg og tekniske løsninger.
  • Økonomisk: QuietPod kan leies, har lang levetid og stor bruktverdi (fra vugge til vugge prinsippet)
  • Rask montering: 2 mann kan montere 2 komplette QuietPod på en arbeidsdag. Ingen andre håndverkere behøves.
  • Konfidensialitet: Vi garanterer konfidensielle samtaler og møter i åpne kontorlandskap
  • Lydisolert: QuietPod er designet med tanke på høyest mulig lydisolering.